Services aan ouders

                            Bijstaan ouder(s)            Bijzondere
                                Jeugdhulp                        Jeugd
                                    Vrijetijdsaanbod               Vakanties

T.: (+32) (0)499 24 54 36

Bankrekening: IBAN BE55 0015 0850 9644   

E-mail: info@bijeva.be

Wat we doen


voor de ouders

01. Onmiddellijke dienstverlening

        zoals voedselpakketten leveren laatste

        week van de maand; vervangen van

        versleten kledij en schoeisel; leveren

        meubelen, huisraad en fietsen; computer

        plaatsen of herstellen; renteloos voor-

        schieten huurwaarborg; financiĆ«le steun

        toekennen aan minder begunstigde

        leerlingen tijdens  het lager; het middel-

        bare en het hoger onderwijs

02. Emotionele steun 

         bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces

         in relatie tot welzijnszorg als gevolg van

         radicale en ondoorzichtige ingrepen, na

        echtscheiding of directe ervaringen van

        uitsluiting

03. Ondersteuning of bemiddeling

         in contacten met instellingen of diensten

04. Doorverwijzen of toeleiden

         naar gespecialiseerde hulpverlening

05. Administratieve beslommeringen

      in  orde brengen   

06. Informatie en advies geven

07. Aanmoedigen om meer sociale

       contacten aan te gaan of gebruik

       te maken van regelingen  en

       voorzieningen


08. Lotgenoten contact (online / offline)


09. Participatie bevordering

      door hen vrijwilligerswerk te geven

10. Vriendschappelijke huisbezoeken

11. Ruime telefonische bereikbaarheid

Al deze services zijn gratis!

Hulp nodig?

Stuur naar 0499 24 54 36 het smsje:

"Anny bel mij eens!"

          of indien daar de mogelijkheid toe is

e-mail naar annydewindt@bijeva.be

Anny belt dan terug!

Copyright BiJeVa vzw 2017 -  MZ: Katsraat 15 - 9340 Lede -  Vestigingsadres: Hazestraat 71 - 9620 Zottegem -  KBO: 0885.644.048 - RPR Dendermonde