Vrijwilliger?

                            Bijstaan ouder(s)            Bijzondere
                                Jeugdhulp                        Jeugd
                                    Vrijetijdsaanbod               Vakanties

T.: (+32) (0)499 24 54 36

Bankrekening: IBAN BE55 0015 0850 9644   

E-mail: info@bijeva.be


       Armoedebestrijder

        erkend door Koning Boudewijnstichting

Vrijwillig(st)er worden


Om het aan elkaar matchen van vrijwilligers en beschikbare activiteiten zo goed mogelijk te doen, worden in minimaal 1 gesprek de volgende zaken in een afweging betrokken:


 • het onderschrijven van de verenigingsdoelstelling (zie statuten) en de gehanteerde uitgangspunten bij het werk van BiJeva;
 • beschikken over de gezochte kwaliteiten en vaardigheden;
 • de bereidheid hebben een 'gevraagde' minimum hoeveelheid tijd en energie te besteden aan vrijwilligerswerk;
 • betrokken zijn voor het betreffende vrijwilligerswerk;
 • de bereidheid hebben tot deelname aan werkoverleg;
 • de bereidheid hebben tot opvolgen v/d online briefing en in voorkomend geval uitvoeren wat daarin wordt gevraagd;
 • de bereidheid hebben tot scholing en bijscholing;
 • openstaan voor alle effecten van het eigen handelen en dat zo nodig te verbeteren;
 • ten minste de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bij aktiviteiten in ons programma 'Persoonlijke ondersteuning in het thuismilieu van de deelnemer
 • capabel en bereid zijn een verklaring omtrent het gedrag te overleggen.


Er wordt een afsprakennota tussen BiJeVa vzw en de vrijwilliger opgemaakt.

Vrijwilligers doen uiteenlopende taken:


 • samen met Anny praktische steun geven aan  gezinnen
 • activiteiten begeleiden
 • lotgenotencontact begeleiden
 • online vrijwilligerswerk
 • meegaan en begeleiden bij evenementen, excursies, daguitstappen en vakanties

Het gaat vrijwel altijd om een mengvorm van praktische en sociaal-emotionele steun, maar de verhouding tussen deze 2 componenten kan zeer uiteenlopen.

Stel je kandidatuur


Vul inschrijfformulier in en stuur het per e-mail, waarin het als bijlage is toegevoegd, terug.


U wordt per e-mail verwittigd of we wel of niet ingaan op uw aanvraag. Bij het wel ingaan kan het voorkomen dat u op de wachtlijst komt.


In voorkomend geval nemen wij bij het vrijkomen van een plek contact met u om te vernemen wat uw beslissing is.


Gaat het om een inschrijving ten gevolge van een BiJeVa recruteringscampagne, dan zal ingaan op uw aanvraag altijd gebeuren.

Copyright BiJeVa vzw 2017 -  MZ: Katsraat 15 - 9340 Lede -  Vestigingsadres: Hazestraat 71 - 9620 Zottegem -  KBO: 0885.644.048 - RPR Dendermonde