Beschikbaar tijdens coronacrisis

                            Bijstaan ouder(s)            Bijzondere
                                Jeugdhulp                        Jeugd
                                    Vrijetijdsaanbod               Vakanties

T.: (+32) (0)499 24 54 36

Bankrekening: IBAN BE55 0015 0850 9644   

E-mail: info@bijeva.be

BiJeVa is tijdelijk anders beschikbaar
Anny kan, door de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en zelf door haar leeftijd behorend tot de meest kwetsbare groep, voorlopig niet zomaar bij haar gezinnen langs gaan. Daarom heeft Anny met een kern van de vrijwilligers onderstaande initiatieven genomen.

Onze bezielster Anny blijft beschikbaar

Voor 13 maart ll. heeft Anny een huisbezoek gebracht waarbij de afsluiting van energie is voorkomen. De alleenstaande moeder met 2 kinderen wist niet dat de afsluiting eraan zat te komen. In een ander huisbezoek hebben wij een alleenstaande moeder met 3 kinderen voor wie de aanvraag voor bijstand uitbleef geholpen. Zonder onze bezoeken zouden de gevolgen voor deze gezinnen groot zijn geweest. Anny kan, door de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en zelf door haar leeftijd behorend tot de meest kwetsbare groep, voorlopig niet zomaar bij haar gezinnen langs gaan.


BiJeVa vzw blijft beschikbaar met onderstaande laagdrempelige initiatieven en haar bezielster Anny blijft beschikbaar met stress-sensitief ondersteunen

WEKELIJKS EEN BELRONDJE
Vanaf 1 april zal Anny al haar gezinnen 1 maal per week opbellen en op haar facebook en deze van BiJeva vzw een video berichtje voor telkens 1 à 2 gezinnen streamen. Een check hoe het gaat en of er iets nodig is, geeft mensen vaak al lucht.


Tegelijk zal Anny vertellen voor wat en hoe BiJeVa bereikbaar blijft en dat er een laptop + printer kan uitgeleend worden met bijgesloten logincodes om verbinding te maken met internet zodat hun studerende kinderen verbonden blijven met de school en leerkrachten.


BiJeVa-gezinnen kunnen ook zelf contact nemen met Anny.

TIPS OM STRESS HANTEERBAAR TE HOUDEN OF OM DEZE TIJD SAMEN MET DE KINDEREN GOED DOOR TE KOMEN
Vanaf 1 april zal onze gelukscoch in overleg met bezielster Anny De Windt wekelijks al onze gezinnen via messenger of whatsApp tips bezorgen om stress hanteerbaar te houden en om deze tijd samen met de kinderen goed door te komen afgestemd op hun woonsituatie en leefomstandigheden.

UITLEEN LAPTOPS OM TE CONNECTEREN OP HET TELENET Wi-Free SIGNAAL VOOR E-LEARNING
Onze schoolgaande kinderen (basisschool) en jongeren (humaniora) zonder laptop en internetconnectie thuis, hebben het moeilijker om deze dagen van thuis uit te studeren en verbonden te blijven met de school en leerkrachten via online platformen met schermdeling, webcam en chat. Voor dat thuisonderwijs heb je een laptop, printer, internet en iemand die je kan begeleiden nodig. BiJeVa maakt dat nu mogelijk voor de leerlingen in de gezinnen die zij ondersteuning geeft als volgt.


Bij BiJeVa vzw kan je gratis (of voor een zeer laagdrempelige ontleenvergoeding) een laptop + een printer (samen de uitleenset genoemd) ontlenen en krijg je een Telenet voucher met toegangscodes (logincode + wachtwoord) waarmee de leerling kan aanmelden op het Wi-Free signaal. Door in te loggen blijft de leerling gratis geconnecteerd op het Wi-Free signaal tot eind juni. Vooraleer je een laptop en printer gebracht wordt, dien je een reservering te maken. Reserveren kan door het berichtje "Anny ik wil een laptop + printer ontlenen", te versturen via sms of messenger of whatsapp naar 0499 24 54 36. Anny belt dan onmiddellijk terug om de reservering toe te lichten en te vragen waar en naar welke school het (de) kind (kinderen) gaat (gaan). Daarna belt Anny met de school en vraagt of de school werkt met een e-learning platform of op een andere digitale manier verbonden is met haar leerlingen. Zo ja welk platform wordt gebruikt en tot slot vraagt zij of de school laptops / tablets ter beschikking stelt aan de leerlingen. Met deze informatie maakt BiJeVa vzw onmiddellijk de beslissing of een reservering noodzakelijk is. Deze beslissing geeft Anny ook direct telefonisch door aan de potentiële ontlener. Als je een laptop + printer reserveert ga je akkoord met onze gebruiks- en uitleenvoorwaarden.

Deze voorwaarden worden in 2 exemplaren bij de afgifte van de uitleenset voor ondertekening afgeven. Het exemplaar bestemd voor BiJeVa vzw dient terug meegegeven te worden.


Gebruiksvoorwaarden
• Enkel te gebruiken door leerlingen in het gezin na reservering.
• Enkel voor educatief gebruik en tijdens het schooljaar (tot eind juni lopend schooljaar).
• Enkel voor gebruik thuis; de laptop + printer mag de woonst dus niet verlaten.
• De Laptop + printer dient na gebruik in oorspronkelijke staat tijdig afgeleverd aan onze bezielster of een door haar aangestelde (er wordt daarbij aan de uitlener een bewijs van teruggave afgeleverd).


Raadpleeg ook de Algemene voorwaarden - Uitlenen en gebruiken van BiJeVa-Laptops en printers (PDF).


De laptops zijn zo geconfigureerd dat je kan: e-mailen, tekstverwerken, aan e-learning meedoen via apps die onderwijs op afstand met schermdeling, webcam en chat rechtstreeks mogelijk maken(o.a smartschool), filmpjes en foto's bekijken. Het is niet toegestaan om zelf apps en computerprogramma's, met uitzondering van updates voor het besturingssysteem Windows10 en het anti-virus programma, te downloaden en te installeren.


Afspraken met zorg- en welzijnsorganisaties of andere organisaties die ook betrokken zijn bij onze gezinnen worden verzet naar telefonisch overleg of naar beeldbellen en in afstemming ingevuld.

Copyright BiJeVa vzw 2017 -  MZ: Katsraat 15 - 9340 Lede -  Vestigingsadres: Hazestraat 71 - 9620 Zottegem -  KBO: 0885.644.048 - RPR Dendermonde